HAKKIMIZDA

SİDİNG TÜRK, 2002 yılından günümüe İzmir ve Ege Bölgesinde Cephe Kaplama Sistemleri hizmeti vermektedir.Siding cephe kaplaması alanında uzman kadromuz ve deneyimimizle, siz değerli müşterilerimizin yapılarının standartlarını üst seviyeye taşıyan siding cephe kaplaması uygulamasını yapmaktayız. Tecrübemiz, iş deneyimimiz ve kadromuzdaki derinlik sayesinde gününde işe başlama ve taahhüt edilen günde iş teslimi yapmakta olup sizlerle uzun ve kalıcı dostluklar kurmamız firmamızın öncelikli prensibidir. Siding Türk olarak kadromuz , lojistik desteğimiz ve malzeme kalitemiz sayesinde siding cephe kaplaması alanında lider firmalardan biri olup hizmetlerimizi başarı ile sürdürmekteyiz. Firmamız kullandığı ürünlerin sertifikalı ve garantili olması konusunda dikkatli ve itinalıdır.Siding cephe kaplaması malzemeleri American Siding olup malzeme garantisi 50 yıldır. ( Bu er-yap tarafından verilmiş olan garanti süresidir. ) Siding Türk 2000'li yılların başından bugünlere dek hizmet kalitesini ön plana aldığı için cephe kaplama alanında öncü firmalardan biridir.

Siding Türk İçin İş Güvenliğinin Önemi

Siding Türk Amerikan Siding Dış Cephe Kaplama firması , iş güvenliği yasası şartlarını ekipleri için zorunlu hale getirmiştir Firmamızın temel şartlarından biri olup bu hususu itina ile ele almaktadır.Uzman uygulama ekibinin, iş güvenliği yasası gereğince amerikan siding dış cephe kaplama sistemleri yapılarınıza uygulanırken zorunlu hale getirdiği iş güvenliği ekipmanlarının kullanması şarttır.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince bu esasları dikkate alıp kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici bir yaklaşımı firmamız esas almıştır.

SERTİFİKALARIMIZ VE BELGELERİMİZ

Amerikan Siding Dış Cephe Kaplama

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir. Detaylı bilgi için

Amerikan Siding Dış Cephe Kaplama

AMERİKAN SIDING GARANTİ BELGESİ

American Siding Vinil dış cephe kaplamaları yıllarca bakım gerektirmeyen kullanım için yüksek kalitede hammadde ile ve yüksek mühendislik teknolojisi ile dizayn edilmiş ve üretilmiştir. American Siding ürünümüzün uygulandığı mülkün gerçek sahibi ve sonradan mülkü satınalan kişiye karşı ürünün uygulandığı tarihten itibaren kapsamlı oalarak 50 (Elli) yıl üretici firmanın garantisialtındadır.American Siding Vinil dış cephe kaplamaları üretimdeki hatadan dolayı çürüme ,su kabarcığı toplaması ,aşınma ,madde ve üretimdeki hatadan dolayı termitler tarafından yenmesi,normal tabiat olayları ölçüsü dışındaki doğal tabii afetler hariç Okyanus havasına maruz kalmasına (tuz spreyi) karşı normal hava ve iklim koşullarına karşı kabuledilebilir standart değerlerin üstündeki renk değişimine karşı (Normal iklim koşulları haricinde oluşabilecek ve dış elementlere maruz kalmasından meydana gelebilecekler dışında)karşı garanti verir.Bu sınırlı garantinin amaçları için,tavsiye edilen çözelti ile endüstri onaylı renkmetre ile ölçülen dörtten (4) fazla renk ünitesi ile temizlendikten sonra ,solma renk kaybı olarak tanımlanır. American Siding Vinil dış cephe kaplamalarının uygulandığı mülkün gerçek sahibi bu kapsamlı garanti süresi içerisinde herhangi bu kusurlardan biri meydana gelirse garantideki şartlar ve koşullar ile karşılaştığında ve iddia düzgün bir şekilde rapor edildiğinde,American Siding tercih hakkını kullanarak bu garantinin şartlarına ve koşullarına uygun olarak kusurlu bulunan dış cephe kaplamasını tamir eder veya değiştirir.Onarım ve değiştirme yerine ,American Siding kusurlu bulunan bu ürünün gerçek satınalma bedeli geri ödeme hakkını saklı tutar. American Siding bu garantinin şartlarına ve koşullarına uygun olarak tamir veya değiştirmede ki malzeme maliyetinin yüzde doksanını (%90) yüklenir.Daha sonra orijinal uygulama tarihinden itibarenyedinci yıl süresince oniki yıla kadar her sene tamir ve değiştirmedeki malzeme maliyetinin American Siding tarafından paylaşılacağı oranı yüzde on (%10) azalır.Garanti süresi herhangi bir onarım veya değiştirme ile uzamaz. American Siding sadece normal kullanım ve hizmet altında,üretimdeki kusurlardan ortaya çıkan belirlenmiş hasarları garanti kapsamı içinde tutar.American Siding yanlış veya düzgün olmayan uygulamadan dolayı ürünlerin uygulandığı yapının konumu veya birleşimi yüzeylerdeki hata veya düzgün olmayan uygulamadan dolayı,yapıdaki yetersizlik temel ve duvarlar dahil kazara olan hasar veya ihmal,kasıtlı hareketler,yangın,rüzgar,sel,yıldırım düşmesi,tabii afetler , yanlış kullanım,yetersiz dikkat veya ürünün gerekli bakımındaki yetersizlik,küfe veya zararlı kimyasallara veya buhara veya asit yağmuruna maruz kalması atmosferik kirliliğe bağlı renk atması,sıra dışı ısı kaynaklarına bağlı olarak eğilme ve bükülme,bahçe ızgaraları ve camlardan yansımak vya varak uygulaması dahil American Siding ile uyumsuz veya American Siding performansına zarar verebilecek aksesuar uygulamasından dolayı meydana gelebilecek hata ve eksiklerden sorumluluk kabul etmez ve garanti kapsamına dahil değildir.

siding belge amerikan siding amerikan siding siding kaplama siding kaplama